پروژه دانشجویی

matlab - fluent - cfx

amirpanduneh@gmail.com

09365439273


[ بازدید : 70 ]
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 1:25 ] [ امیر ]

انجام پروژه متلب

09365439273

amirpanduneh@gmail.com


[ بازدید : 62 ]
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 1:24 ] [ امیر ]

انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار فلوئنت

با تخفیف ویژه دانشجویان

09365439273

amirpanduneh@gmail.com


[ بازدید : 57 ]
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 1:23 ] [ امیر ]

انجام پروژه دانشجویی رشته مکانیک

انجام پروژه متلب با تخفیف دانشجویی

انجام پروژه محاسبات عددی

09365439273

amirpanduneh@gmail.com


[ بازدید : 57 ]
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 1:17 ] [ امیر ]

انجام پروژه کارشناسی ارشد مکانیک

انجام پروژه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی با تخفیف ویژه (30% تخفیف برای دانشجویان)

tel: 09365439273

amirpanduneh@gmail.com


[ بازدید : 59 ]
[ شنبه 18 بهمن 1393 ] [ 1:01 ] [ امیر ]